Länkar
Linköping biodlareförening

 
   

Här finns en del användbara länkar där det finns information om bin och biodling. På de flesta av dessa sites finns det möjlighet att söka efter information om t. ex. "bi" "eller biodling". Har du fler länkar som du tycker ska vara med här, så är det bara att skicka ett mail till Marcus Carlsson

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns c:a 360 lokalföreningar över hela landet som de drygt 11 000 medlemmarna är anslutna till. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt. Förbundet leds av en förbundsstyrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare.

Honungsbedömningsreglemente
Länsstyrelsen i östergötland
Länets bitillsyn. Där finns även länkar till några sidor till Jordbruksverkets hemsida som handlar om biodling.
Jordbruksverket
Naturvårdsverket
Livsmedelsverket
Svärmfångare   -Går det att fånga en svärm? Vem kan hjälpa till?
Sveriges Lantbruksuniversitet

Ligusticabiodlarna
Föreningen Nordbi

COLOSS-nätverket  Ett världsomfattande samarbetsprojekt om biodling. (In English)

Bitillbehör
Biredskapsfabriken
Joel Svenssons Vaxfabrik
Lovö Honung SBIO AB
Swienty A/S

LP:s Biodling AB
Maltrika AB

Litteratur

Biologin om bin