Historik
Linköping biodlareförening

     
  Linköpings biodlareförening

Bildades 1882 under namnet Östergötlands biskötareförening. Föreningen bestod vid bildandet av 39 medlemmar från hela Östergötland. Så småningom bildades sammanslutningar av biodlare på flera ställen i länet, varför namnet 1920 ändrades till Linköpings biodlareförening.

Föreningsbigården

Det område som idag är Linköpings Trädgårdsförening ägdes från början av Linköpings Läns- och Stiftsträdgårdsmanna-sällskap. Detta sällskap överlät området till Linköpings stad på vissa villkor. Ett av villkoren var att att staden skulle upplåta mark till en bigård och utbetala ett årligt anslag av 200 kr till Östergötlands biskötareförening eller dess eventuella efterföljare. Stadsfullmäktige godtog villkoren på sitt sammanträde den 29 december 1891. Därför får Linköpings biodlareförening än i dag, efter ansökan, varje år motta 200 kronor. Någon uppräkning av penningvärdet har inte ifrågasatts.

Bigårdspaviljongen

År 1884 inhägnades bigården och ett litet skjul byggdes där man kunde förvara den utrustning som behövdes för att sköta om bina. Detta skjul har sedan byggts om och till under årens lopp. Den senaste ombyggnaden blev klar 1974. Nu innehåller Bigårdspaviljongen som byggnaden kallas, förvaringsutrymme, pentry och en samlingssal som rymmer ett 30-tal personer. I Bigårdspaviljongen hålls de flesta av föreningens möten. Där anordnas också studiecirklar och andra kurser.

En mera komplett beskrivning av föreningens första hundra år finns i den "Minnesskrift" som gavs ut med anledning av föreningens 100-åriga tillvaro som du kan titta i här nedan. Sidan 1-48 beskriver de första 50 åren och sidorna 49-110 följaktligen åren 1932-1982.

Sidor 1-11, Sidor 12-25, Sidor26-41, Sidor 42-48, Sidor 49-61, Sidor 62-73, Sidor 74-87, Sidor 88-101, Sidor 102-110

Om du saknar en pdf-läsare kan du kan du ladda ner en här: