Gamla nyheter
Linköping biodlareförening

 
   
 

Några tankar inför våren.

Ni har väl lyssnat vid flustret hur bina surrar inne i sin kupa. De som vi väntar säkert på våren. Då kan det vara dags att se över sin biodlarstrategi. Ni har väl en sådan? Min har ändrats varje år och ibland får man improvisera under året. Det är det som är tjusningen med biodlingen att man aldrig vet vad de små liven hittar på. Dags att gå igenom anteckningar från fjolåret, kanske har man någon problemkupa. Det jag i år ska försöka med är att vara rädd om kupvärmen i samhället. Ha allt till hands när jag öppnar kupan och göra fler saker när jag ändå är där. Sedan det vanliga så här års se över material, laga eller skaffa nytt.

Förra året hittade jag ett häfte ” Naturlig biodling” av Stefan Breitholtz m .fl. som bl. a. beskrev observationer man kan göra vid flustret vid olika tidpunkter på året. Ganska intressant men en del får man ta med en nypa salt./ Kerstin

 

Biodlingskurs 2013

Kurs 2013
T�ntvareh�r!!


Kurs 2013

Kurs 2013
Hej kompis, jag sitter h�r och v�ntar s� l�nge

Kur s2013

Kurs 2013
Foto Ruben Brage

2013-06-13
SOMMARMöTET
Alla deltagare på årets sommarm�te tackar Björn och Ulla-Britt Flood för en mycket trevligt och intressant kväll hemma hos dem.
Hos Floods

2013-06-06 
Amerikansk Yngelröta
Läget kan bli besvärligt i trakterna i och runt Linköping. Ta noga reda på dina skyldigheter om du skulle drabbas av Amerikansk Yngelröta. Det är allas ansvar att kontrollera att just de egna bina inte är smittade . Det viktigaste är att hålla koll på de egna bina och slå larm om man blir drabbad. På Länsstyrelsens hemsida finns information om hur du ska göra för att förebygga och agera om olyckan skulle vara frame. Det finns ingen anledning att leta syndabockar, det viktiga är att agera så smittan inte sprider sig.

B�rja med att gå in på Länsstyrelsens hemsida som handlar om biodling.
Läs mer.....

Där hittar du information om vilka  skyldigheter du har som biodlare n�r det g�ller "Bisjukdommar och smittol�get".
Läs mera..... d�r finns ocks� l�gesbeskrivning just nu.

Passa ocks� p� att l�sa om vad som menas med uttrycket "Godk�nd Biodlare".
Läs mer.....
 
Tänk på att du är skyldig att meddela Länsstyrelsen när du flyttar dina bin till nya platser. Du är också skyldig att meddela Länsstyrelsen, minst var tredje år, var du har dina bin, även om du inte har flytta dom inom perioden!
Vet du vem som är just din Bitillsyningsman?
Läs mer.....

2013-05-07
Ekologisk biodling
Här är en länk till Jordbruksverket som handlar om EU:s regler vad det gäller ekologisk biodling. Läs mer.....

2012-08-21
FR�N JORDBRUKSVERKET
Jordbruksverket "puschar" f�r mera bin. Fler och fler biodlare kan tj�na pengar p� att "leasa" ut sina bin.. Om du vill veta mer om n�gon v�xt i tabell 1 eller 2 s� �r det bara att klicka p� det understukna artnamnet.          L�s mer.....

2012-06-17
NY ORGANISATION I BITILLSYN
Den 1 juli inf�rs en nyhet inom Bitillsynen.
L�s mer.....

2012-02-14
NYTTAN MED BIN
Jordbruksverket ger ut en hel del skrifter och informationsblad om biodling. H�r �r den senaste i raden L�s mer.....

 

2011-11-21
EN MYCKET LYCKAD JULMARKNAD
Vi s�lde den honung vi t�nkt oss p� marknaden i Tr�dg�rdsf�reningen. Marknaden bes�ktes som vanligt av mycket folk i god st�mning. Man har nog redan b�rjat k�nna pirret inf�r julen.

2011-09-24
MARKNADER
Nu har vi avverkat Skogens Dag i Vidingsj�skogen och Sk�rdefest p� NaturCentrum. Julmarknaden i Tr�dg�rdsf�reningen den 19 november, samma dag som vi hade v�rt �rsm�te avslutade �rets marknader.
Vi hade lite otur med v�dret p� Skogens Dag. Det b�rjade regna efter n�gon timme. Det gjorde att det periodvis inte kom n�gra bes�kare alls.
D�remot var det tv�rtemot p� Sk�rdefesten. Det var sol hela tiden och mycket folk. Vi s�lde bra med honung och, inte minst lika viktigt, fick vi chansen att g�ra reklam f�r biodling och v�r f�rening.
Sk�rdefest

 Sommarm�tet 2011
Mycket folk, mycket biprat och mycket grillkorv! Som vanligt allts�! Utom att vi den h�r g�ngen var i v�r egen big�rd. Preben Kristiansen h�ll ett (som vanligt) mycket inspirerande f�redrag. Och faktiskt, inte bara om el�ndes el�nde och bisjukdommar. sommarm�te2011

�rets sista skolklass fr�n Lillg�rdsskolan
F�reningen har under f�rsommaren haft bes�k av skolklasser fr�n Lillg�rdsskolan. Det har varit otroligt inspirerande att vara med att kolla elevernas kuskaper om bi och biodling. De har verkligen l�rt sig v�ldigt mycket och kunde redog�ra f�r allt en biodlare m�ste kunna. Lillg�rdsskolan

2011-06-10
PREMI�R 2011
S� �r premi�ren �ntligen �ver. Det �r ju alltid premi�rnerver med i den f�rsta slungningen f�r �ret. Resultatet blev mycket gott. Mycket honung och l�g vattenhalt. Koncentrationen hos ut�varna var som synes mycket stark.

Premi�r

BRANSCHRIKTLINJERNA F�R HONUNGS-PRODUKTION
Biodlarbranschens riktlinjer f�r honungs-produktion "S�ker honung" �r �ntligen godk�nd av Livsmedelsverket. L�s mer.....

Klassen 2011
�rets avg�ngsklass 2011
Klassen �r samlad vid examen.

2011-02-07
�NNU MER NYTTIGHETER I HONUNGEN. Rapport fr�n Lunds Universitet.
L�s mer.....

2011-03-04
INL�GG I GMO-DEBATTEN
Publicerat p� FoodMonitor.se    L�s mer.....

2011-03-30
SVAR FR�N LIVSMEDELSVERKET
ang�ende GMO i honung. L�s mer.....

B�DDA F�R VINTER.
De flesta av oss har v�l kommit en bit in i arbetet med invintringen och g�r kanske och funderar p� hur man ska g�ra med varroabek�mpningen just i �r. Har du n�gra tankar om det, s� �r du v�lkommen att ventilera det h�r p� hemsidan. Skicka ditt bidrag med mail till Ruben.

TREDJE SLUNGNINGEN ELLER SLUTSKATTNING????
Vi har beslutat att vi ska g�ra en tredje slungning innan slutskattningen. Det �r det ju m�nga beslut som m�ste tas nu. Dessutom ska saker och ting ske i r�tt f�ljd. Allt ska sluta i en lugn och s�ker invintring utan on�dig stress.

ANDRA SLUNGNINGEN....
... gav drygt det dubbla mot f�rsta slungningen. Just nu verkar det som det �r ett mycket bra drag fr�n lind och det har vi stor nytta av h�r inne i staden bland alla parker och all�er. Nu g�ller det att slunga s� fort fukthalten �r under de kritiska 20%.

�rets f�rsta slungning
S� var f�rsta slungningen avklarad !!!! Hoppas att midsommaren varit bra f�r er alla. Vi slungade ca 130 kg den sista juni. Ett stort tack f�r all hj�lp till er som hade m�jlighet att st�lla upp. Hoppas att semesterperioden forts�tter med fint v�der f�r oss och bina.

Drag just nu kan vara vitkl�ver om vi f�r beh�lla v�rmen. Vitkl�vern kr�ver varmt v�der f�r att den ska f� rikligt med nektar. Runt Link�ping rapporteras det n�gra f�lt vitkl�ver som f�rhoppningsvis �r fr�odling och inte sk�rdas f�rr�n den f�tt blomma f�rdigt. Det som sedan st�r i tur �r t.ex. lind , mj�lke (eller mj�lk�rt, rallarros) och v�rraps.
-Lind s�gs ge mer nektar om det �r varm v�der och h�gt grundvatten. B�da dessa saker st�mmer just nu! Men det �r inte dags f�r lindblomning riktigt �nnu.
-Om man j�mf�r den raps som s�ddes i h�stas med den raps som s�ddes i v�ras s� ger v�rrapsen mer nektar och en honung som inte �r s� h�rd i ramarna.

F�r den som vill veta mer om v�xter och i synnerhet om viktiga biv�xter hittar mycket information p� Alings�straktens Biodlaref�renings hemsida eller om v�xer mer generellt p� Den virtuella floran p� Naturhistoriska riksmuseet.

Soliga h�lsningar fr�n Link�pings biodlaref�rening.


 

KLASSFOTO
Nu n�rmar sig avslutningsdagen med stormsteg. M�nga �r nog lite nerv�sa f�r hur det ska g�. Nyb�rjarkursen har samlat sig f�r det traditions-tyngda klassfotot.


NATURMORGON OM BI 13/3
Lyssna p� Johan Nilsson, Artdatabanken i Uppsala och Lotta Fabricius, biodlare, som ber�ttar f�r f�ltreporter Anneli Megner Arn bland annat hur bin klarar vintern.


INFORMATIONSTR�FF GMO 18 mars
Informationstr�ffen p� Valla Folkh�gskola var ganska v�lbes�kt. Lotta Fabricius och Preben Kristiansen lyckades p� ett par timmar f� med det som �r det mest intressanta i detta mycket omfattande �mne. De betonade flera g�nger att det �r mycket viktigt att vi som biodlare f�ljer med i det stora informationsfl�det som finns om GenModifierade Organismer och att vi f�r att bli lyssnade till, alltid h�nvisar till sanna fakta. Det florerar mycket gissningar och rena l�gner i �mnet. Det g�ller ocks� att inte bara s�jer NEJ utan argument, eftersom det g�r att andra inte inte tycker det �r v�rt att fr�ga eller diskutera n�sta g�ng.
     Efter halvtid tog vi en v�lf�rtj�nt fikapaus. Det blev s� att Martin Johansson gick runt och trugade ut de sista mackorna. Johan Melin, Norrk�ping var inte sen att nappa.
     Det finns mycket fakta om GMO p� f�rbundets hemsida. L�s mer.....


V�rbestyr
Nu �r det br�da dagar. Det g�ller att passa p� n�r solen skiner.

N�gra vaktar, andra sl�par ut skr�p. Vintern har varit l�ng och det har samlats mycket avfall. Och d�r �r dom som st�r med bakkroppen v�nd ut�t och upp�t. De �ppnar sista sektionen p� bakkroppen f�r att blotta Nasonovs k�rtlar samtidigt som dom fl�ktar med vingarna. D� sprider de doft�mnen f�r att hj�lpa de bin som �r ute och samlar pollen att hitta hem.